Midt i blinken

æ
kainn bare tænk mæ å få lov te
å insistere på
at trøndera e no for sæ sjøl

det e ingen andre
som itj e
utafor