Lærd - liksom

det e itj så greit
med det som itj gjør sæ sjøl

det må'ån næmlig jobb med

og da
e en itj ænkel