Den alminnelige mening

om æ får lov
vil æ bare ha sagt
at den alminnelige mening
e toillat

det e toillat
å tro
som samfunn

daman lag itj sønn
i fellesskap

dessuten e det sånn
at for at vi ska vær enige om no
som itj e å gjør no
så må vi ha et ideal

og ideala
e avguda