E det itj toillat

e det itj æ
som veit ka æ mene

e det itj lurt
å spør om en e i tvil

e det itj sånn
at også fanden læs bibel'n

på sin måte