Dæ og mæ

Om Jesus e ditt matgilde
e æ ditt rare forbilde.
Æ vis itj ka en hvær ska gjør.
Æ vise at en gal e før
om Jesus e hainns livskilde.