Overlegenhet

hjærtet mitt
ha tællekanjta

når æ kjæm ut av skapet
e æ ryddig

æ lure på
åssen bærmen ha det

deinj ælske makt