Mæ og mine

blåbærlyng
har itj stamme

og itj har det greina

æ e blåbærlyng

om du vil bli som mæ
må du lag dæ di eiga tue