I Ånden

Når æ går skritt om gangen e det væl itj fritt
for at ein kainn se rætning og tilmålte skritt.
Men æ tænk itj på det, sjøl, når æ e på tur.
Da vil æ bare kos mæ. Æ e itj så lur.

Når æ fær sånn og går e æ heiller itj flink.
Æ e flink te å vandre, men skyt itj nån blink.
Det e Gud som mæ føre, og Gud som mæ gir
ka æ akte, og finn på, og ka som æ blir.