Forbainna

det går itj fort
når æ går runda rundt mæ sjøl

æ kjæm itj av flækken

men æ e salig
når æ går dær i fra