Det kjæm naturlig

æ vask itj koppa
fordi æ ha lyst eller
fordi æ må

æ vaske koppa
fordi æ e reinslig